Bioakker

Midden in Zutphen ligt de Oogsttuin. Een prachtig stuk grond, waar leden zelf oogsten en meewerken. In Voorst bewerkt Jan van Arragon een perceel van 2 ha groot. Deze akker wordt al meer dan 20 jaar biologisch bewerkt, zonder dierlijke mest. Daarnaast teelt hij op een hele mooie zandgrond in Almen. Door groenbemesting met tuinbonen neemt de vruchtbaarheid daar enorm toe. Alle drie percelen worden minstents 1 keer per jaar door de Skal gecontroleerd.
 
"Bij het verbouwen van onze groenten proberen we zo natuurlijk mogelijke groeiomstandigheden te creëren: zoals wilde planten in de natuur groeien en bloeien. Dat is te bereiken door een natuurlijke kringloop te respecteren. En dat betekent: zonder gebruik van drijf- of stalmest."
 
Zadenteelt
Op dit moment zijn de verbouwde groenten van Bioakker voor meer dan de helft afkomstig uit eigen geproduceerd zaaizaad en pootgoed. Een deel van deze zaden is via De Zaderij te verkijgen. 

Bezoek de website