de Zonnehoeve

Zonnehoeve is in 1981 gestart en daarmee één van de oudste biologisch-dynamische bedrijven in Flevoland. Het is een multifunctioneel landbouwbedrijf. Naast akkerbouw en veeteelt is er ook een tuinderij, bakkerij, manege, pensionstal, stoeterij en wordt zorg geïntegreerd in het productiebedrijf. De bedrijfsvoering is erop gericht om de landbouwkundige kringloop zo gesloten mogelijk te maken, dan immers kan de bodem rijker en vruchtbaarder worden en is een duurzame voedselproductie mogelijk.

Op Zonnehoeve staat de veehouderij in dienst van de akkerbouw. De koeien eten de gras/klaver en produceren mest die de basis is voor de bodemvruchtbaarheid. Het belangrijkste akkerbouwgewas op Zonnehoeve is de tarwe. Van de tarwekorrels wordt brood gebakken en op het stro van de tarwe liggen de koeien.

Zonnehoeve is 50 hectare groot en heeft daarnaast vele hectares natuurland in beheer voor extensieve akkerbouw en begrazing, in samenwerking met natuurorganisaties zoals Staatsbosbeheer en Flevo-landschap.

Zonnehoeve voert naast het Europese biologische keurmerk voor de biologische landbouw ook het Demeter kwaliteitskeurmerk voor biodynamische landbouw en voeding. Centraal in de biologisch-dynamische landbouw is het creëren van een gezond bodemleven, via compostering en doelgerichte bemesting met organische mest, vlinderbloemigen zoals klaver en luzerne en vrijlevende stikstofbinders. Het bouwplan op de 50 ha cultuurgrond is 1/3 grasklaver, 1/3 graan (baktarwe) en 1/3 andere gewassen.

Bezoek de website