Zonnegoed

Zonnegoed staat voor biodynamische groenteteelt en akkerbouw. Op Zonnegoed staat het verbeteren van de bodemvruchtbaarheid centraal. Door in evenwicht en kringlopen te denken geven we levenskracht via de bodem door aan de plant en het product en vervolgens weer terug aan de bodem.

Op Zonnegoed werken we vanuit het principe dat een gezonde bodem de basis is voor gezonde producten. Onder de oppervlakte speelt zich een fascinerend samenspel af tussen allerlei organismen. En hoe meer divers dit bodemleven is, hoe gezonder de bodem en de gewassen die daarin groeien.

Het streven van klimaat neutraal werken heeft ook te maken met de aan- en afvoer op het bedrijf.

Bezoek de website