De BijenAkker

In een oude pruimenboomgaard ontwikkelen Henk en Maaike sinds 2006 de tuin, waar zij sinds ze elkaar kennen van droomden. De BijenAkker is vernoemd naar de bijen en het imkeren, een ambacht, waar Henk al meer dan 40 jaar veel tijd en aandacht aan besteedt en huize De Akker, het ouderlijk huis van Maaike in Arnhem, dat begin jaren '50 nog grensde aan een roggeakker vol klaprozen en korenbloemen.

Op de BijenAkker werken ze aan een akker vol bloemen, (vergeten) groente, kruiden en fruit. Ze zorgen voor een natuurrijke plek, waar het goed toeven is voor vogels, vlinders, bodemdiertjes en tal van insecten. Onze bijen verzamelen op de tuin en in de directe omgeving nectar en stuifmeel.

De BijenAkker bewerken het land volgens de uitgangspunten van de biologische teelt. Planten, zaden, pootgoed, fruitbomen, rozen, potgrond, compost, stalmest bestellen ze bij telers/leveranciers, die biologisch werken.

Ze werken in het ritme van de seizoenen. Al doende zoeken ze naar evenwicht en harmonie op de tuin. Biodiversiteit, een grote variatie aan levende organismen is daarbij van belang.

Bij de indeling van het land vormde de bestaande boomgaard met z’n lange, lichtgolvende rijen pruimen, die lijken aan te sluiten bij de even verderop stromende, meanderende Kromme Rijn het uitgangspunt. Ze hebben een aantal rijen pruimen verwijderd om ruimte te scheppen voor de akkers, waar ze groente, klein fruit, kruiden en bloemen telen. Ook deze akkers lopen in een licht bocht. Al het snoeihout is verwerkt in takkenrillen langs de rand van de tuin. Van de wortelstronken bouwden ze een wal rond de bijenstal.

Bezoek de website